Egzamin telc z języka polskiego na poziomie B1-B2, 10-11 sierpnia 2024 r.

 

KLIKNIJ TUTAJ I PRZEJDŹ DO FORMULARZA ZAPISU

Uwaga! W przypadku wyczerpania limitu miejsc zaproponujemy osobom z listy kolejny termin. 
Dlaczego TELC?

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 maja 2023 r. wskazuje certyfikat TELC na poziomie B1 jako dokument honorowany w procesie ubiegania się o status rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

Certyfikat TELC na poziomie B2 honorowany jest przez większość uczelni m.in. w procesie rekrutacji na studia wyższe.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wykazu poświadczeń znajomości języka polskiego potwierdzających znajomość tego języka wymaganą do udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

 Ile kosztuje egzamin TELC z języka polskiego na poziomie B1/B2?

Koszt to 850 zł. Cena obejmuje egzamin, wydanie certyfikatu oraz udział w webinarze przygotowującym.

Jaki jest czas oczekiwania na wydanie certyfikatu TELC?

Certyfikat jest wydawany ok. 4-5 tygodni po zdanym egzaminie.

Jak wygląda egzamin TELC?

TELC z języka polskiego to egzamin dualny. Co to oznacza? Podczas egzaminu kandydaci z poziomu B1 oraz B2 otrzymują ten sam test. O tym, na jaki certyfikat zostanie przyznany, decyduje wynik egzaminu pisemnego oraz części ustnej. Może zdarzyć się tak, że osoby zainteresowane poziomem B1 otrzymają certyfikat na poziomie B2 (lub odwrotnie).

Przykładowy test znajdziesz TUTAJ.

Najważniejszym elementem egzaminu TELC jest część ustna. Egzamin ustny zdaje się w parach, a osoby oceniające zwracają uwagę na komunikację i interakcje między zdającymi. Przed egzaminem ustnym kandydaci mają czas na przygotowanie.