Bez kategorii

Regulamin przeprowadzania egzaminów TELC w szkole Simply Polish oraz zasady przetwarzania danych osobowych

Szkoła Simply Polish, zwana dalej Organizatorem, posiada uprawnienie do organizowania egzaminów TELC, zwanych dalej egzaminami. Szczegółowe warunki, sposób i tryb przeprowadzania egzaminów oraz sposób dokonywania oceny egzaminów i jej weryfikacji, a także standardy wymagań odnoszących się do poszczególnych poziomów biegłości językowej w zakresie znajomości języka polskiego jako obcego określa  Regulamin przeprowadzania egzaminów TELC, zwany dalej […]

Regulamin przeprowadzania egzaminów TELC w szkole Simply Polish oraz zasady przetwarzania danych osobowych Czytaj dalej »

Elementor #1386

  Obowiązuje od10 września 2023 r.   OBOWIĄZEKINFORMACYJNY NA PODSTAWIE ARTYKUŁU 13 RODO 1.     Administrator danych osobowychAdministratorem danych osobowych jest szkoła Simply Polish by Olga Bambrowicz z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kościelnej 42/27 (dalej Simply Polish). Jako administrator szkoła Simply Polish odpowiada za bezpieczeństwo danych. Powierzone dane są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Elementor #1386 Czytaj dalej »

PAKIETY-REGULAMIN

Regulamin sprzedaży pakietów językowych (kurs + egzamin certyfikatowy z językapolskiego jako obcego na poziomie B1 i C1) 1.     Rejestracja na kurs odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej www.simplypolish.pl. 2.     Rejestracja elektroniczna jest jedyną formą rejestracji. 3.     Uiszczenie płatności oznacza zgodę na warunki przedstawione w Umowie oraz w regulaminie. 4.     Cena kursu obejmuje: ·       24 godziny dydaktyczne

PAKIETY-REGULAMIN Czytaj dalej »

Regulamin przeprowadzania państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego przez szkołę Simply Polish

                          1) przekazuje dane, o których mowa w art. 11g ust. 3 ustawy o języku polskim;                           2) wskazuje termin oraz poziom egzaminu, do którego zamierza przystąpić.

Regulamin przeprowadzania państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego przez szkołę Simply Polish Czytaj dalej »